Wat is logistiek?

Logistiek zet goederen in beweging, maar logistiek is meer dan enkel goederentransport. Logistiek omvat het volledige proces van het inkopen van grondstoffen voor productie tot en met de distributie van afgewerkte producten naar de eindklant.
 
Bedrijven moeten snel en flexibel in binnen- en buitenland kunnen leveren aan competitieve prijzen. Om deze uitdaging te kunnen aangaan, is een doordachte logistieke organisatie steeds belangrijker.

De logistieke keten heeft vele schakels

In het geval van productielogistiek begint het logistieke proces bij de inkoopafdeling. Deze afdeling staat in voor de aankoop van alle grondstoffen en materialen die de onderneming nodig heeft voor de aanmaak van haar producten. Enerzijds moet er zorgvuldig worden gepland dat de juiste grondstoffen en materialen in de juiste
hoeveelheden op het juiste tijdstip en op de juiste plaats in de onderneming worden geleverd om te voorkomen dat de productie wordt vertraagd of erger nog, helemaal stilvalt. 
 
Anderzijds moeten de kosten worden bewaakt. Zo mag er niet teveel worden aangekocht omdat dit het bedrijf veel geld kost. Voorraad is immers slapend kapitaal. Met het geld geïnvesteerd in de voorraad kan het bedrijf geen andere investeringen financieren.
 
Soms staat de logistieke dienstverlener ook in voor de assemblage van onderdelen en de behandeling van goederen. Dit wordt Value Added Logistics (VAL) genoemd. Bij VAL-activiteiten gaat het o.m. om ompakken, inpakken, monteren, etiketteren en bedrukken van goederen. De houdbaarheid van het product, de kwaliteitszorg, de manier van verpakken en de etikettering zijn belangrijke aspecten.
 
Alvorens de eindgebruiker te bereiken, worden de goederen vaak nog naar andere verdeelpunten gestuurd. De activiteiten zoals o.a. laden, lossen, opslag, scannen en orderpicking die in zo een verdeelpunt plaatsvinden, worden magazijnlogistiek genoemd. Vanuit deze verdeelpunten worden de goederen naar de consument
verdeeld.
 
Verder moeten de transporten over de weg, via het spoor of via de binnenvaart nauwkeurig worden gepland. De locatie van de goederen moet voortdurend gekend zijn om ze te kunnen traceren in de logistieke keten.
 
Om dit logistieke proces te beheersen, zijn vele documenten nodig zoals o.a. leveringsbonnen, facturen, materiaalbonnen, bestelbonnen, douanedocumenten en certificaten. Ervoor zorgen dat de goederen doorheen de logistieke keten vergezeld worden van de juiste documenten en de administratieve verwerking zijn specifieke
taken binnen het logistieke proces.