Nieuws


03/05/2017
Ontwikkeling bedrijventerrein Nieuwe Bunders in Maasmechelen goed voor minstens 500 nieuwe jobs

De gemeenteraad van Maasmechelen heeft op 2 mei jl. het licht op groen gezet voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuwe Bunders. De gemeente zal hiervoor samenwerken met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Het terrein komt tegenover het bestaande terrein Oude Bunders aan de Rijksweg, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E314. Burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen: “De unieke locatie met directe verbindingen naar Vlaanderen, Luik, Nederlands Limburg en het Duitse Ruhrgebied is een belangrijke troef voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Maasmechelen. Op termijn zullen er minstens 500 jobs gecreëerd worden op Nieuwe Bunders, wat van onschatbare waarde is voor de tewerkstelling in het Maasland.” 
  
Meer info 

 

09/11/2016 
Nieuwe Streekfoto's voor de 5 Limburgse streken

POM-ERSV Limburg stelt u graag de nieuwe Streekfoto's van de 5 Limburgse streken voor. Van elke streek en haar gemeenten (Noord-Limburg, West-Limburg, Maasland, Midden-Limburg, Zuid-Limburg) maakte POM-ERSV een socio-economische analyse op. De 50 geanalyseerde indicatoren kunnen ingedeeld worden in de domeinen demografie, arbeidsmarktaanbod, ondernemerschap, tewerkstelling, werkgelegenheid, werkenden en gemeentelijke pendelarbeid. Telkens worden de resultaten van een streek vergeleken met de resultaten van de andere vier Limburgse streken, met Limburg en met Vlaanderen. Bovendien worden de gemeenten van een streek ook onderling met elkaar vergeleken. 

U kunt de nieuwe Streekfoto's downloaden via deze link (website ersvlimburg.be).