Nieuws

Duurzame bedrijventerreinen

Foto duurzaamheidMet de realisatie van duurzame bedrijventerreinen in Limburg wil POM Limburg enerzijds een hoogwaardige omgeving creëren voor ondernemers en werknemers en anderzijds deze activiteitenzones in harmonie laten functioneren met de omgeving. Verschillende projecten zijn reeds geïnitieerd.

Onderzoek warmtenetten Genk-Zuid en Ravenshout

In de eerste fase van het onderzoek zijn de behoeften van warmtevraag en -aanbod op de bedrijventerreinen Ravenshout (Tessenderlo, Ham, Beringen) en Genk-Zuid in kaart gebracht. Uit de analyse van deze warmtekaarten blijkt dat er op beide terreinen een enorm potentieel is voor de uitwisseling van restwarmte tussen de bedrijven. In fase 2 van het onderzoek werd de effectieve haalbaarheid van de implementatie van warmtenetten onderzocht. Deze haalbaarheidsstudies (d.d. februari 2013) kan u hieronder downloaden:Project 'Duurzame Energie Genk-Zuid'

Het project bestaat uit de gezamenlijke aankoop van zonnepanelen op het bedrijventerrein Genk-Zuid. In samenwerking met de stad Genk, UHasselt, LRM en de Vereniging Industriëlen Genk (VIG) biedt POM Limburg aan de Genkse bedrijven de mogelijkheid om in te stappen in de collectieve aankoop van zonnepanelen. Dankzij de gezamenlijke aankoop kunnen de bedrijven de zonnepanelen verkrijgen tegen een uiterst voordelig tarief. Bovendien boeken deze bedrijven op korte termijn een aanzienlijke besparing op hun energiefactuur. Het project draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van een CO2-neutraal Limburg.Interreg-project 'Broeikasgasreductie en Duurzame Energie'

Luchtfoto LanakenPOM Limburg participeert samen met de vier andere Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen en een aantal Nederlandse partners aan een Interreg-project om de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen te verminderen. Het Interreg-project ‘Broeikasgasreductie en duurzame energie’ in het kader van de Grensregio Vlaanderen-Nederland bevat de uitwerking van 5 werkpakketten: inventarisatiefase, studiefase, demonstratieprojecten, kennis- en ervaringsdisseminatie, projectmanagement. POM Limburg zal voornamelijk inzetten op de meest concrete en resultaatgerichte werkpakketten binnen het project: de studiefase en de demonstratieprojecten. Het Vlaamse reglement dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen ondersteunt, voorziet dat nieuwe bedrijventerreinen CO2 neutraal moeten zijn op individueel bedrijfsniveau. Omdat het belangrijk is dat we deze neutraliteit behalen en om investeerders op deze nieuwe bedrijvenzones te ondersteunen, bieden we de bedrijven een screening inzake CO2-neutraliteit aan. Voorts worden de mogelijkheden onderzocht om restwarmte uit te wisselen tussen bedrijven en om de installatie van allerhande hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. Op basis van dit onderzoek zullen in Limburg verschillende demonstratieprojecten opgezet worden. Verder zullen de Limburgse bedrijven ook de kans krijgen om te participeren in een gemeenschappelijk aankooptraject voor groene stroom en voor zonnepanelen.Interreg-project 'Sustainable Industrial Sites'

POM Limburg werkt samen met het Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) aan de ontwikkeling van een praktisch meetinstrument dat toelaat om bedrijventerreinen te toetsen op duurzaamheid. Deze ontwikkeling vindt plaats binnen het Interreg-project ‘Sustainable Industrial Sites’ (‘Duurzame bedrijventerreinen’). Aan de hand van dit unieke instrument kunnen aanbevelingen worden gedaan inzake duurzame ontwikkeling van de Limburgse bedrijventerreinen. Het project wordt uitgevoerd binnen de Euregio Maas Rijn (EMR).Seminarie 'Duurzame bedrijventerreinen'

Onder veel belangstelling organiseerde POM Limburg op 7 december 2009 een seminarie met als onderwerp 'Duurzame bedrijventerreinen'. Specialisten uit binnen- en buitenland deelden hun kennis en ervaringen met de aanwezigen. U kan de presentaties van de verschillende sprekers hieronder downloaden.