Nieuws

Dienst Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD)

Diversiteitsplannen in bedrijven, lokale besturen en organisaties.

Diversiteitsacties en - projecten.
Het ERSV heeft 6 projectontwikkelaars Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit (EAD) in dienst. Deze projectontwikkelaars zorgen in het kader van een Vlaamse convenant EAD voor meer en een betere tewerkstelling van kansengroepen op de arbeidsmarkt op in bedrijven, lokale besturen en non-profitorganisaties.

Door het opstellen en uitvoeren van zogenaamde diversiteitsplannen met ondersteuning en begeleiding van onze projectontwikkelaars kunnen deze besturen en organisaties Vlaamse tegemoetkomingen van 2.500 tot 10.000 euro verkrijgen voor hun diversiteitsbeleid.
De objectiefstelling voor het werkjaar 2008 bedraagt minimum 13 nieuwe diversiteitplannen (cluster-, instap- of groeiplannen) per projectontwikkelaar. Dit betekent een totaal minimum objectief voor Limburg van 78 nieuwe plannen. Gedurende het werkjaar wordt ook nog begeleiding gegeven aan circa 150 lopende plannen.
Daarnaast worden ook een aantal acties en -projecten i.s.m. andere partners uitgevoerd: het geven van een training selectievaardigheden en functieprofielen, de herinschakeling van ex-gedetineerden op de arbeidsmarkt, attitudevorming in het onderwijs (projecten Will’s kracht en attitudemeter), het stimuleren van werkgoesting in het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid in KMO’s, de tewerkstelling van laaggeschoolde vrouwen in de ICT-sector (project e-gender), de bevordering van de in- en doorstroom van hoger geschoolden van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt, de verkiezing van het gendervriendelijkste bedrijf 2007, gemeenschappelijke sectorgerichte initiatieven om het diversiteitsaanbod te communiceren en de ontwikkeling van een aangepast instrumentarium voor de omgang met werkzoekenden en werknemers met autisme.

Contactpersoon: Jean-Pierre Boons, tel. 011 300 230 of jean-pierre.boons@ersvlimburg.be
Meer info:
www.ersvlimburg.be