Nieuws

Dienst Beleidsontwikkeling

De werking van de dienst Beleidsontwikkeling bij POM-ERSV Limburg concentreert zich enerzijds op de verwerking en verspreiding van een groot aantal relevante socio-economische indicatoren ter voorbereiding of onderbouwing van beleidsbeslissingen. Anderzijds organiseert de dienst diverse overleg- en adviesorganen om plaatselijke socio-economische knelpunten in kaart te brengen en hieromtrent beleidsmatige acties te ontwikkelen of informatieoverdracht te bevorderen. Samen leidt dit tot een lange termijn visie voor de socio-economische ontwikkeling van de regio, het Streekpact.
 
POM-ERSV Limburg wenst een optimale betrokkenheid van de lokale besturen in de provinciale economische beleidsvorming. Om die gebiedsgerichte werking te versterken, werkt POM-ERSV Limburg met streektafels in de vijf Limburgse streken (Noord, Midden, Zuid, West en Oost). Door op streekniveau diverse overlegplatformen te organiseren (bv. burgemeestersoverleg) rond socio-economische thema’s kunnen lokale noden aangepakt worden op provinciaal en Vlaams niveau. Omgekeerd kan POM-ERSV Limburg in samenspraak met de gemeentebesturen beslissingen van hogere overheden via het streekoverleg vertalen naar lokale acties.
 
Meer info:

  
  

Contact

POM Limburg Dienst Beleidsontwikkeling
Joeri Luyten
Freddy Kyndt
T 011 300 100
joeri.luyten@pomlimburg.be
freddy.kyndt@pomlimburg.be