Nieuws

Automotive

De automotive sector vormt een belangrijk onderdeel van het Limburgs economisch weefsel. Een maximale verankering van de sector is voor Limburg dan ook een belangrijk kwestie.

De Ford-fabriek te Genk is de grootste werkgever in Limburg met ca. 6.000 arbeidsplaatsen. De modellen Mondeo, SUV S-Max en de monovolumewagen Galaxy worden er geassembleerd.

De auto-assemblage lag aan de basis van een flink aantal automotive-toeleveringsbedrijven in de regio. In de jaren '90 werden meerdere nieuwe toeleveringsbedrijven aangetrokken. Een aantal van hen hebben zich gevestigd op een specifiek toeleveringspark aan de poorten van de Ford-fabriek.
Via een automatisch transportsysteem leveren zij in de fabriek volgens het SILS-principe (supply in live sequence).

Belangrijke toeleveringsbedrijven zijn Alro, Belplas Industries, Carcoustics, Collins & Aikman, Johnson Controls, Kautex Textron, Lear, Melexis, Nitto Denko, Pelzer, Press & Plat, Punch Metals, Punch Plastix en Punch Powertrain, Rieter, Service Magazijn Limburg, Tenneco, TI Group, Ugine & ALZ, VCST, Yazaki.

Verder bevat de automotive industrie in Limburg ook de autobusbouwer EOS Coach, de carrosseriebouwers voor vrachtwagens en opleggers LAG, AJK en ATM, en Chateau Caravans.

Ford GenkTer ondersteuning van de automotive sector in Limburg particpeerde POM Limburg de afgelopen jaren in twee projecten.

Network of Automotive Regions

POM Limburg was de leidende partner in het netwerkproject Automotive Regions, waarin 11 Europese regio's uit 7 EU-lidstaten met grote afhankelijkheid van de automobielnijverheid ervaringen uitwisselden en nadachten over inspanningen en beleid ter bestendiging en verankering van deze sector in de regio. Het Interreg III-project had tot doel om via benchmarking en ervaringsuitwisseling te komen tot beleidsaanbevelingen inzake regionale verankeringsstrategiën.AutomotiveNET.eu

POM Limburg was samen met het in Limburg gelegen Flanders' Drive betrokken in het grensoverschrijdend project AutomotiveNET.eu. Verder partipeerden in het project regionale ontwikkelingsmaatschappijen en R&D centra uit de regio’s Aken, NL-Limburg, Eindhoven en Luik. Dit project had tot doel om bedrijven als partner samen te brengen en pilootprojecten van grensoverschrijdende, technologische samenwerking tussen bedrijven en R&D centra te genereren.
www.automotivenet.eu