Nieuws

Agenda

21 april 2009 - Centrum Duurzaam Bouwen Heusden-Zolder

Peper en zout - event sociale economie

Met sociale economie maakt u maatschappelijk winst!

In Limburg zijn 3000 mensen aan de slag in meer dan 100 verschillende organisaties. Met de brede waaier van sociale en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, lokale diensteneconomie, arbeidszorg … wordt een belangrijke maatschappelijke en economische meerwaarde in onze provincie gecreëerd. Door een permanente zoektocht naar nieuwe niches en door in te spelen op nieuwe marktvragen slaagt de sociale economie erin om deze meerwaarde continu te versterken. Er ligt heel wat creativiteit en innovatiepotentieel aan de basis om deze niches te vinden en met nieuwe producten of dienstverlening in te vullen, de arbeidsorganisatie aan te passen en de taken op maat van de mensen te maken.

Op 21 april 2009 staat de toekomst en het innovatief vermogen van de SOCIALE ECONOMIE in de schijnwerpers. Sociale economie beweegt in een snel veranderende maatschappelijke en economische context. Hoe kan de sociale economie hier goed voorbereid op inspelen?

Dit event biedt inspiratie aan:
- Bedrijven die willen investeren in personeel: de sociale economie biedt ook u tal van mogelijkheden ;
- Alle ondernemers uit invoegbedrijven, sociale en beschutte werkplaatsen, initiatieven in de lokale diensteneconomie, arbeidszorg ;; alle doeners en denkers in de sociale economie ;;;
- Lokale besturen die hun regierol rond lokale werkgelegenheid (willen) uitbouwen.

PROGRAMMA

JEF STAES, architect voor innovatieve organisaties, biedt inspiratie om op een innovatieve wijze projecten succesvol te realiseren. Met twintig jaar professionele ervaring assisteert hij organisaties en bedrijven om op de continu veranderende markt adequaat te anticiperen. Innovatief en creatief denken en ondernemen is hierbij de meest geschikte attitude. Hij publiceerde o.a. het boek ‘Mijn organisatie is een Oerwoud’, waarbij hij aanraadt om "rode apen" binnen te halen in uw organisatie. Kom luisteren wat dit voor de sociale economie kan betekenen.

Biedt de metafoor van de rode aap een nieuw denkkader? Welke plaats kan de sociale economie in de toekomst innemen? Een vertegenwoordiging van de verschillende werkvormen geven in een panelgesprek hun visie over het toekomstperspectief van de sociale economie. Griet De Ceuster, kabinetsmedewerker van Vlaams minister van sociale economie Kathleen Van Brempt, geeft een reflectie op het gesprek.

9u00: Onthaal
9u30: De Limburgse sociale economie op het kruispunt tussen sociale en economische meerwaarde, door Marc Vandeput, gedeputeerde van economie en sociale economie, tevens voorzitter ERSV Limburg
9u40: Peper en zout in de sociale economie in Limburg, of mag het iets meer gekruid zijn?

Van pioniersfase tot vandaag: de sociale economie aan het woord
Jef Staes, architect innovatieve organisaties, over leer- en innovatievermogen in een organisatie
Pauze
Panelgesprek met sociale economie pioniers o.l.v. moderator Piet Cosemans

12u00: Slotwoord
Broodjeslunch

Plaats: Centrum Duurzaam Bouwen, Marktplein 7, 3550 Heusden-Zolder

Gratis deelname, inschrijven verplicht vóór 14 april 2009 via info@ersvlimburg.be
Info: Chantal Swerts (tel. 011/300 230)

Dit event wordt georganiseerd i.s.m. de Provincie Limburg en kadert in de sensibiliseringscampagne diversiteit "Peper en Zout" van ERSV Limburg. Met 5 events wil Limburg in 2009 werk maken van de doelstelling om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 70% te halen.

Overzicht van de events:

10.03.2009: Arbeidsgehandicapten
21.04.2009: Sociale Economie
02.06.2009: 50-plussers
15.09.2009: Allochtone jongeren
08.12.2009: Personen in armoede

1-2 april 2009 - Luik

Biomedica: het enige internationale Life Sciences event in de Euregio Maas-Rijn

Biomedica is na de start in 2007 uitgegroeid tot toonaangevende Life Sciences conferentie in Europa. Meer dan 1.200 vertegenwoordigers uit bedrijven en onderzoeksinstituten bezochten het event in 2007 in Aken en in 2008 in Maastricht.

Dit jaar vindt de conferentie plaats in het ‘Palais des Congrès” in Luik op 1 en 2 april a.s. Biomedica 2009 brengt ook nu weer de Life Sciences gemeenschappen van de Euregio in België, Duitsland en Nederland samen. Met meer dan 50 exposanten, 50 gastsprekers en honderden deelnemers is dit een unieke gelegenheid om uw Life Sciences netwerk te versterken. Op het event kan je ontwikkelingspartners, gebruikers, leveranciers, investeerders en onderzoekers ontmoeten en deelnemen aan o.a. one-to-one matchmaking sessies en een jobbeurs.

Een aantal van de meest ervaren en befaamde sprekers van topbedrijven en onderzoeksinstellingen zullen de recentste ontwikkelingen schetsen in volgende domeinen:
• Biomaterials & Biopolymers
• Molecular Medicine and Imaging
• Medical Devices
• Pharmaceuticals & Nutraceuticals

Meer informatie over Biomedica 2009 vindt u op de website: www.biomedica2009.com

02-02-2009

Ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Logistiek Platform Limburg op 19 februari 2009

Op 19 februari aanstaande ondertekenen in het Provinciehuis te Hasselt het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de Limburgse Logistieke partijen, zijnde het Provinciebestuur van Limburg, de POM, de NV De Scheepvaart, de LRM, de betrokken gemeentebesturen en het Logistiek Platform Limburg de Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de realisatie van de Extended Gateway Antwerpen-Limburg.

Deze Samenwerkingsovereenkomst is een belangrijk engagement, waarin het Antwerpse zeehavenbeleid gekoppeld wordt aan het logistieke hinterlandbeleid van Limburg.

Partijen zullen de nodige inspanningen leveren om het Doorbraakscenario en het concept Extended Gateway zoals vooropgesteld in de studie ‘Logistieke Poort Limburg’ en de doelstellingen zoals bepaald in de ‘Visienota Logistiek Antwerpen –Limburg, die zij op 17 april 2008 ondertekenden, te realiseren.

22-01-2009

Dear Mr/Mrs,

We are pleased to invite you to visit the exhibition of the famous terracotta army of Xi’An and to learn more about Limburg’s aspirations towards China on January 22, 2009 in Maaseik, Limburg.

Before taking you back in time by visiting Qin Shi Huangdi’s terracotta warriors, the province of Limburg will first show her Chinese ambitions. Deputy of Economic Affairs of Limburg, Marc Vandeput will not only highlight the recently set up China desk of POM Limburg, but he will also give the floor to some Limburg entrepreneurs who will share their China experience with us.

H.E. Ambassador Zhang Yuanyuan and the Gouvernor of Limburg, Mr. Steve Stevaert will be present as well.

If you would like to join us for this interesting event, please fill out this registration form and send it back to china.desk@pomlimburg.be or by fax to 011 300 101. Subscription fee for BCECC members and for companies from Limburg will be 25€/person and 40€/person for non-members. Please note that seats are limited and that we register on a first come, first serve basis.

Venue:
Registration & Speeches:
Museum Selbach
Boomgaardstraat 20
3680 Maaseik

Exhibition:
Musea Maaseik
Minderbroederskerk, Boomgaardstraat
3680 Maaseik

Agenda:
17:15-17:45 Registration
17:45-17:50 Introduction by Chairman BCECC Mr. Bernard Dewit
17:50-18:00 Welcome speech by Governor of Limburg Steve Stevaert
18:00-18:10 Speech by Deputy of Limburg Mr. Marc Vandeput
18:10-18:20 Speech by H.E. Ambassador ZHANG Yuanyuan
18:20-18:35 Speech by CEO of Rofix N.V Mr. Rob Vaessen
18:35-18:50 Speech by Managing Director of Martens N.V., Mr. Jan Martens
18:50-19:30 Visit of the Terracotta Exhibition
19:30-21:00 Reception and Networking

Best regards,
Bernard Dewit
Chairman BCECC

Marc Vandeput
Deputy of Economic Affairs of Limburg & Chairman POM Limburg

29-07-2008

EUROPEAN LOGISTICS CENTER LIMBURG & LOGISTIEK PLATFORM LIMBURG ORGANISEREN

LOGISTIEKE DAG LIMBURG 2008
LOGISTIEKE SAMENWERKING IN NIEUW LIMBURGS² PERSPECTIEF

Om te kunnen blijven concurreren in de huidige mondiale economie is samenwerking
tussen regio's een absolute noodzaak geworden. Belangrijk is dat regio's de
eigen potenties en expertise aan elkaar koppelen in een gezamenlijke strategie.
ELC Limburg (NL) en het Logistiek Platform Limburg (B) hebben daarom ook besloten
om in de toekomst te gaan samenwerken rond een aantal gemeenschappelijke
logistieke thema's.

Om deze samenwerking op te starten organiseren beide organisaties op donderdag
18 september van 15u30 tot 21u, C-Mine in Genk een logistieke dag met als
thema 'Logistieke samenwerking in nieuw Limburgs2 perspectief'

De deelname aan de logistieke dag is gratis voor de leden van het ELC Limburg
en het Logistiek Platform Limburg en dit voor 1 persoon. Uiteraard zijn meerdere
personen en alle relaties van harte welkom - de deelnameprijs bedraagt 75 euro,
inclusief bedrijfsbezoek en receptie met walking dinner.

De logistieke dag wordt ongetwijfeld het startschot voor een succesvolle samenwerking,wij hopen van harte om u daar te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,

ELC Limburg, Prof. dr. N.H. Douben
Logistiek Platform Limburg, P.P.J. Cornelissen


18 september 2008, C-Mine in Genk

Programma
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee en een Limburgse versiering

15.30 uur Welkom en inleiding op het programma door Marc Vandeput, Gedeputeerde Economie Provincie Limburg en Paul Cornelissen, Voorzitter Logistiek Platform Limburg

15.40 uur C-Mine: samenwerking tussen oud en nieuw door Wim Dries, Eerste Schepen van de Stad Genk

15.50 uur Logistieke samenwerking in nieuw Limburgs² perspectief door Jonkheer prof.dr. W. Ploos Van Amstel, hoogleraar logistiek Nederlandse Defensie Academie

16.40 uur Afsluiting van het plenaire gedeelte en een korte toelichting op het vervolg door Nico Douben, Voorzitter ELC Limburg

16.45 uur Verplaatsing naar en het bezoeken van de locaties
(gaarne uw voorkeur aangeven op het aanmeldingsformulier)

18.45 – 21.00 uur Aperitief en walking dinner.

Inschrijvingsformulier

06-05-2008

Op 26 mei 2008 vindt in Roermond (NL) een symposium plaats over Euregionale statistiek in het kader van het Interreg-project "Euregionale Informatie Service/EIS". Binnen EIS werken vijf internationale partners, waaronder o.m. POM Limburg en de Provincie Nederlands-Limburg, aan het beschikbaar maken van grensoverschrijdende vergelijkbare statistieken m.b.t. de thema's bevolking, geografie, gezondheid, onderwijs, arbeid, mobiliteit, economie, toerisme en innovatie. De uitnodiging voor het symposium vindt u hier. Een eerste EIS-publicatie kan u hier downloaden.

22-01-2008

Op dinsdag 26 februari 2008 organiseert de Provinciale Hogeschool Limburg haar eerste jobevent, in nauwe samenwerking met VOKA Limburg. Het event vindt plaats in de eigen campus in de Elfde-Liniestraat. Tijdens het event kan u studenten ontmoeten, netwerken met de opleidingsverantwoordelijken en stagecoördinatoren van de PHL en kennismaken met de mogelijkheden voor onderzoek en dienstverlening.

Voor meer informatie of inschrijvingen kan u terecht bij:
Jos Veijfeijken
tel +32 11 23 87 56
GSM +32 497 37 28 05
mail: jos.veijfeijken@phl.be

U kan hier het inschrijvingsformulier downloaden in PDF.

18-01-2008
LifeTechLimburg.be: kick-off event

Op woensdag 23 januari 2008 vindt het kick-off event plaats van LifeTechLimburg.be. Geïnteresseerden zijn van harte welkom in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis (Universiteitslaan 1, Hasselt). De start is voorzien om 15u45. Klik hier voor de uitnodiging.

18-10-2007
6e Multimodale en logistieke dag van het Logistiek Forum Limburg

Het seminarie wil enerzijds de stand van zaken toelichten m.b.t. de intentieverklaring van vorig jaar en aantonen dat er een nood is aan een uitgebreid Logistiek Platform in Limburg. Anderzijds is dit het afsluitingsevenement van het Logistiek Forum en tevens de officiële start van het Platform.

PROGRAMMA

16:00 Onthaal

16:30 Officiële start

16:40 Studie: "Logistieke Poort Limburg"
Prof. Dr. A. Van Breedam
Algemeen Directeur Vlaams Instituut voor de Logistiek

17:00 "Logistiek Platform Limburg"
Dhr. M. Vandeput
Gedeputeerde Economie provincie Limburg

17:30 "Het Europese Logistieke Actieplan"
Europese ondersteuning voor logistieke initiatieven
Dhr. Van Houtte
Europese Commissie (Head of unit Logistics)

17:45 Afsluitende toespraak door de Gouverneur

De sprekers worden ingeleid door dhr. Dominique Claes (Het Belang van Limburg)

18:15 Netwerkreceptie (met muzikale omkadering)


ADRES
Gebouwen van Euroscoop / C-Mine, (Evence Coppéelaan / oude Mijngebouwen Winterslag/Genk).

INSCHRIJVING
Gelieve bij uw inschrijving duidelijk de namen van de deelnemers aan te geven, samen met uw bedrijfscoördinaten en het emailadres.

Dankzij sponsoring kunnen we u dit seminarie gratis aanbieden.

Onze sponsors zijn:

H. Essers nv
Deloitte
Fortis
Ewals Cargo Care
Wim Bosman Contract Logistics nv
Haven Genk

Klik hier om je in te schrijven

04-10-2007
Uitnodiging bezoek aan fruitveiling en appelplukrobot

Donderdag 4 oktober (13u30 - 17u30) organiseert de Kenniskring Brabant Limburg een bezoek aan de appelplukrobot en de fruitveiling Haspengouw. De appelplukrobot is een voorbeeld van innovatie van de zuiverste soort. Dit is dan ook de uitstekende gelegenheid om deze robot aan het werk te zien in een reële appelplantage. Naast de demonstratie wordt u ook uitgenodigd op de Veiling Haspengouw in Sint-Truiden. Inschrijven is gratis maar wel verplicht. U kan zich inschrijven via de website van Kenniskring Brabant Limburg via volgende link: http://www.kkbl.nl/activiteiten/1189171114651 of u kan een mailtje sturen naar
louis.ercken@uhasselt.be.
Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging en het programma voor deze namiddag.