Logistiek Platform Limburg

De strategische ondersteuning van de logistieke sector in Limburg gebeurt in hoofdzaak door het Logistiek Platform Limburg (LPL), dat een aantal jaren geleden werd opgericht onder de koepel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg. De Stuurgroep van het LPL geeft gestalte aan de ‘triple helix’ door de vertegenwoordiging van logistieke bedrijven, kennisinstellingen en overheid. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, vormt de basis van de dynamiek die Limburg inzake logistiek kenmerkt.
  
De acties van het LPL zijn er telkens op gericht om de concurrentiepositie van de logistieke bedrijven in Limburg te versterken en om de aantrekkelijkheid van Limburg als ideale vestigingsplaats voor logistieke activiteiten te verhogen. Via diverse acties en projecten vervult het LPL in onze provincie de rol van centrale actor voor het versterken van logistiek met hoge toegevoegde waarde. Een rol die bevestigd werd in het SALK-rapport.
 
De acties van het LPL spitsen zich toe op het bundelen van goederenstromen en modal shift, het stimuleren van innovatie in de logistiek, ruimte en infrastructuur, en opleidingen, kennis en arbeidsmarkt.
  
Meer info over de projecten van het Logistiek Platform Limburg vindt u op www.logistiekinlimburg.be.