Nieuws

Publicaties

Socio-economische analyse van Limburg en haar 5 streken

Editie september 2015
 
Editie februari 2014

Editie november 2011
  

 

Modelcontracten

Model verkoopovereenkomst van nijverheidsgrond

   
Met dit model beoogt POM Limburg u de nodige informatie te verstrekken, zonder dat de in dit model vervatte informatie kan worden aanzien als een al dan niet bindend advies. Bijgevolg verstrekt POM Limburg geen garanties dat de informatie die dit model bevat foutloos is, zodat u de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. POM Limburg, haar bestuurders, directieleden, medewerkers of aangestelden zijn niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of andere vorm van schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit model.
  

Jaarverslagen POM Limburg

Jaarverslag 2015 
  
Jaarverslag 2014
 
Jaarverslag 2013
 
Jaarverslag 2012 
 
Jaarverslag 2011
 
Jaarverslag 2010
 
Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008 (vanaf dit jaarverslag worden de jaarverslagen en -programma's gezamenlijk opgemaakt voor POM-ERSV Limburg)

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006


Logistieke bedrijventerreinencatalogus Limburg

Logistieke bedrijventerreinencatalogus Limburg (maart 2010)


Subsidiemogelijkheden voor Limburg

Subsidies voor Limburg (versie 01.10.2009)


Algemene statistieken en cijfergegevens

Een uitgebreid aanbod aan statistieken en cijfergegevens over Limburg is terug te vinden op de website van ERSV Limburg, bij het onderdeel statistieken.