Logistiek coördinator (Cevora i.s.m. VDAB Bilzen)

Opleiding

Logistiek coördinator 
 

Aanbieder

Cevora vzw in samenwerking met VDAB Bilzen
 
E-mail: kaat.demeyere@jobber.be
Tel. 0800 15 525 
https://www.cevora.be/werkzoekenden/infofiche=A.N.04.01
 

Graad van de opleiding

Volwassenenonderwijs (werkzoekenden)
Master, bachelor, HBO5, se-n-se, secundair onderwijs, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, …
 

Doelgroep

Werkzoekenden
Maximum diploma: Master
 
Voorkennis:
-   basiskennis Nederlands
-   Basiskennis Office (Excel)
-   Rekenvaardigheid
 
Instapvoorwaarden:
-   Ingeschreven als werkzoekende
 
Focus op risicogroepen:
-   Langdurige werkloosheid (1 jaar of langer)
-   45 jaar of ouder
-   jonger dan 25 jaar
-   langdurige invaliditeit
-   ex-gedetineerde
-   vreemde afkomst

 

Hoofdcompetenties

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:
-   het logistieke plan van een organisatie op te stellen en te implementeren 
-   logistieke activiteiten te organiseren en op elkaar af te stemmen 
-   de implementatie en realisatie van logistieke actieplannen op te volgen en te controleren 
-   corrigerende maatregelen van goederenstroom te bepalen in geval van problemen 
-   de logistieke strategie van een organisatie te ontwikkelen of eraan mee te werken 
-   haalbaarheidsonderzoek uit te voeren van een logistiek organisatie- of reorganisatieproject van een locatie of dienst 
-   principes van productie- en operationele planning te begrijpen 
-   software voor logistieke toepassingen te gebruiken 
-   de logistieke activiteit statistisch te analyseren 
-   principes van kostprijsberekening toe te passen 
-   kwaliteit, veiligheid en aandacht voor milieu te garanderen 
-   doelgericht, klantvriendelijk en assertief te communiceren
 

Inhoud van de opleiding

Logistiek algemeen
Magazijnbeheer
Voorraadbeheer
Transportlogistiek
Productielogistiek
Statistiek
Logistieke toepassingen op pc
Kostprijsberekening
Kwaliteit, veiligheid en milieu
Communicatie
Digitaal kompas
Sollicitatietraining
  

Stage, projecten, werkplekleren

Duur stage: ongeveer 4 weken
Voorwaarden: in paritair comité 200
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Getuigschrift van het volgen van de opleiding
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Aanbod werknemersopleidingen Cevora