(Hulp)douane-declarant (Manpower)

Opleiding

(Hulp)douane-declarant 
 

Aanbieder

Manpower Logistics Academy
(partnership tussen Manpower Belgium NV , Louizalaan 523, 1050 Brussel en @theyts bvba, Industriezone Ravenshout, Essenschotstraat 60/30, 3980 Tessenderlo)
www.manpower.be
 

Graad van de opleiding

Naschoolse vorming, beroepsopleiding
 

Doelgroep

Volwassenen: werkenden en werkzoekenden 
Studenten
 

Hoofdcompetenties

De cursist kan na de opleiding een douane-declarant ondersteunen in zijn werkzaamheden. Hij verwerft inzicht in de organisatie en de opdrachten van de Administratie der Douane en Accijnzen, in de douanewetgeving en in het aangeven van een douaneregeling voor in - en, uit of doorvoer. De cursist ka de tarriefcode toepassen, vergunningen en/of certificaten aanvragen, aangiftes opmaken en is op de hoogte van BTW en accijnzen. 
 

Inhoud van de opleiding

Programma
• Inleiding in de internationale handel en in de Belgische Administratie der Douane en Accijnzen.
• De Europese Unie en het douanebeleid: douane-unie, vrijhandelszone, communautaire en niet-communautaire goederen, communautair doaunewetboek, instellingen en wetgeving
• Douanetarief, douanewaarde, oorsprong van goederen en goederencode
• Heffing en inning van BTW, accijnzen en rechten bij in- en uitvoer: berekeningen met oefeningen
• Het enig document + oefeningen. Praktijkgerichte oefeningen op de aangifte voor in-, uit- of doorvoer van goederen
• De douaneregelingen tijdelijke invoer, actieve en passieve veredeling, douanevervoer onder internationale documenten (TIR, ATA, …) behandeling onder douanetoezicht
• Douane-entrepots
• Geautomatiseerde procedures inzake douane en accijnzen NCTS en PLDA
 

Stage, projecten, werkplekleren


 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Attest / Certificaat van deelname opleiding
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

/