Bestuurder zware vrachtwagen met aanhanger/oplegger (VDAB)

Opleiding

Bestuurder zware vrachtwagen met aanhanger/oplegger   
 

Aanbieder

VDAB Competentiecentrum
Trichterheideweg 9 - 3500 Hasselt
Tel. 011 26 48 50 - Fax: 011 26 48 79
www.vdab.be/opleidingen
Contactpersoon: Anne Neven (anne.neven@vdab.be)
 

Graad van de opleiding

/   
 

Doelgroep

De doelgroep is niet-werkende werkzoekenden
Profiel van de kandidaat-cursisten:
-   de Nederlandse taal voldoende machtig zijn
-   beschikken over een actuele kennis van de wegcode (niveau theorie rijbewijs B);
-   beschikken over voldoende leervermogen en redeneervermogen om dagdagelijkse beroepssituaties aan te kunnen en om te kunnen slagen in de wettelijke examens voor het rijbewijs met vakbekwaamheid
-   beschikken over een aantal persoonsgebonden competenties zoals
          flexibiliteit;
          opvolgen van werkinstructies;
          omgaan met stress;
          zelfstandig werken;
          klantgericht zijn
-   zich correct gedragen in het verkeer. Daarom vraagt VDAB en heel wat werkgevers uit de sector om dit te illustreren met een recent uittreksel uit het strafregister en dit te bespreken met de consulent.
Geen voorkennis vereist
Instapvoorwaarden:
-   minstens 18 jaar te zijn;
-   een definitief en geldig Europees rijbewijs B te kunnen voorleggen;
-   te beschikken over een rijgeschiktheidsattest, afgeleverd na een gunstig medisch onderzoek door VDAB;
-   na de opleiding bereid te zijn om in het beroep van vrachtwagenchauffeur te stappen
 

Inhoud van de opleiding

Je studeert de theoriemodules rijbewijs C en vakbekwaamheid C zelfstandig thuis. Tijdens de zelfstudie kan je twee dagen workshop volgen (SIMBASIC), waar je aan een instructeur vragen kan stellen over de leerstof. Bij de start van de theorie krijg je de handboeken en de toegang tot de online cursus. Nadat je de cursus doorlopen hebt kan je je examen zelf inplannen in één van onze examencentra.
-   ADR cursus 'gevaarlijke stoffen': 5 dagen
-   Praktijk rijbewijs C met vakbekwaamheid: 19 dagen
          - rijmanoeuvres;
          - rijden met beladen solo-voertuigen;
          - praktijkoefeningen (ladingzekering, noodsituaties, controles, ...);
-   Praktijk rijbewijs CE: 18 dagen
          - rijmanoeuvres met trekker oplegger;
          - rijmanoeuvres met vrachtwagen-wipcar;
          - rijmanoeuvres met vrachtwagen-aanhangwagen (optioneel);
          - rijden met beladen voertuigcombinaties;
-   Praktijk rijden met een tankoplegger geladen met brandstoffen
-   Stage in een bedrijf: 10 dagen
  
 

Stage, projecten, werkplekleren

10 dagen stage in de sector
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Attest voor het aanvragen van rijbewijs C / CE
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Bijscholing ikv code 95