Nieuws

Vier concrete actiepunten

Stimuleren van samenwerkingsverbanden (en innovatie) tussen bedrijven, kennisinstellingen en ziekenhuizen in Limburg in het domein van de levenswetenschappen door middel van de oprichting van een kenniscluster. In deze kenniscluster worden concrete projecten gestart.

De creatie van nieuwe bedrijven wordt gestimuleerd via de samenwerking tussen diverse actoren in LifeTechLimburg.be vzw. Deze organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de UHasselt, de drie Limburgse Hogescholen, de grote Limburgse ziekenhuizen, de Provincie Limburg, POM Limburg, LRM, VLAO-Limburg en het Innovatiecentrum. LifeTechLimburg.be moet de motor én het gezicht worden achter de uitbouw en de versterking van de life sciencessector in Limburg.

Optimaliseren van infrastructuur als troef om te ondernemen: bouw van de eerste fase van de Life Sciences Development Campus (LSDC) en de ontwikkeling van een life sciences campus zijn essentieel voor de vestiging van nieuwe startende bedrijven en de expansie van deze bedrijven.

Oprichten van een regionaal kapitaalfonds voor de ontwikkeling van nieuwe life sciences bedrijven.