Professionele bachelor in de bedrijfskunde - optie Logistiek Management (PXL)

Opleiding

Professionele bachelor in de bedrijfskunde - optie Logistiek Management (3 jaar)   
 

Aanbieder

PXL Departement Business
Elfde Liniestraat 26
3500 HASSELT
tel. 011 23 88 88 - fax 011 23 88 89
phl@phl.be - www.pxl.be
  

 

Graad van de opleiding

Hoger onderwijs - Professionele bachelor   
 

Doelgroep

Afstuderenden Secundair Onderwijs, studenten die zich willen heroriënteren vanuit ander hogere opleidingen, afgestudeerden Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit, …
 

Hoofdcompetenties

- Je bent als logistiek manager een spilfiguur in de communicatie tussen een organisatie en haar diverse doelgroepen
- Je kan als logistiek manager het logistieke plan van een organisatie voorbereiden, uitschrijven, uitvoeren, analyseren en interpreteren en het plan bijsturen indien nodig
- Je kan als logistiek manager het nationale en internationale transport organiseren, plannen, uitvoeren en evalueren
- Je kan als logistiek manager de productie organiseren, evalueren en eventueel bijsturen
- Je kan als logistiek manager alle administratieve taken die verband houden met logistiek, plannen, uitvoeren, controleren en evalueren; je kan deze taken ook delegeren en bijsturen indien nodig en er advies over geven
 

Inhoud van de opleiding

De afstudeerrichting logistiek management vormt professionals die optimaal inzetbaar zijn in de organisatie en het beheer van de logistieke keten op het operationele, tactische en strategische niveau.

Het doel van de opleiding tot professionele bachelor is de student maximaal voorbereiden op de tewerkstelling binnen een logistieke functie. Concreet betekent dit de vorming van verantwoordelijken voor transport en logistiek (voorraadbeheer, plannen van distributie, aankoopfunctie, expediteur).
 

Stage, projecten, werkplekleren

9 weken bedrijfsstage + stageverslag (3e trimester van het derde jaar)
Project "Virtueel ondernemen" (hele opleiding)
Projectstudies en cases (3e jaar) 
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Diploma 'Professionele Bachelor Logistiek Management'
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

Postgraduaat "Logistieke ICT"
Bachelor na Bachelor
Master in de verkeerskunde
Master Toegepaste Economische Wetenschappen