Master in industriële wetenschappen - Verpakkingstechnologie (UHasselt)

Opleiding

Master in industriële wetenschappen - Verpakkingstechnologie (1-jarige opleiding)
  

Aanbieder

Universiteit Hasselt
Universitaire campus - gebouw D
3590 Diepenbeek
www.uhasselt.be
 

Graad van de opleiding

Universitair onderwijs - Master   
 

Doelgroep

Studenten
 

Hoofdcompetenties

1. Hij/zij heeft een gevorderde vakdisciplinaire kennis en inzicht, en is in staat tot kennisontwikkeling binnen de vakdisciplines van verpakkingstechnologie.
1.1 Hij/zij heeft een gevorderd begrip en inzicht in de wetenschappelijke-disciplinaire kennis.
1.2 Hij of zij heeft inzicht in de nieuwste ontwikkelingen.
1.3 Hij/zij is in staat om de wijze waarop de theorievorming beweegt te volgen en te interpreteren.

2. Hij/zij heeft innovatiedrift en ondernemerszin en heeft gevorderde beroepsgerichte competenties.
2.1 Hij/zij kan samenwerken in een divers en multidisciplinair team.
2.2 Hij of zij kan flexibel opereren in wisselende omstandigheden om te kunnen functioneren binnen de nieuwe socio-economische realiteit.
2.3 Hij of zij heeft de competenties om internationale ervaring op te doen (inclusief brede talenkennis, de nodige mobiliteit aan de dag leggen en de carrièreplanning zelf in handen nemen).
2.4 Hij/zij beheerst de algemene en specifieke beroepsgerichte competenties nodig voor de zelfstandige aanwending van wetenschappelijke kennis op niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

3. Hij/zij kan wetenschappelijk of bedrijfsgericht onderzoek verrichten op niveau van een beginnend onderzoeker en kan zelfstandig probleemgericht en projectmatig werken.
3.1 Hij/zij kan op wetenschappelijke wijze denken en handelen
3.2 Hij/zij kan reflecteren op eigen denken en handelen.
3.3 Hij/zij is in staat nieuwe kennis en inzichten te genereren in een multidisciplinaire omgeving.
3.4 Hij/zij kan een complex probleem detecteren, een strategie bepalen en uitvoeren met gerichte methoden/technieken in onderzoek.
3.5 Hij/zij kan oordeelsvorming doen in onzekere context.
3.6 Hij/zij heeft het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek.

4. Hij/zij kan een verantwoorde keuze maken in verpakkingsmaterialen/ verpakkingsconcepten naar compatibiliteit, veiligheid, economische aspecten en milieu. 
 
5. Hij/zij kan de impact tussen verpakking, mens, milieu en samenleving evalueren. 
 
6. Hij/zij kan de uitgebreide logistieke kennis toepassen, evalueren en bijsturen. 
 
7. Hij/zij kan een verpakkingsconcept ontwerpen rekening houdend met de functionele randvoorwaarden.
7.1 Hij/zij heeft inleidende kennis van de methodologie van het ontwerpen.
7.2 Hij/zij heeft een beginnende vaardigheid in vormgeving en grafisch layout. 
 

Inhoud van de opleiding

Verschillende signalen vanuit de bedrijfswereld bewijzen de steeds groeiende bekommernis om de verpakking- en conditioneringsproblematiek.

De opleiding bouwt verder op de polytechnische basis gelegd in de academische bachelor verpakkingstechnologie en beoogt de vorming van deskundigen, die verantwoordelijkheid kunnen opnemen bij het:
- opvolgen van technologische ontwikkelingen in de verpakkingssector (verpakkingsmaterialen, -machines)
- opstellen van technische specificaties voor materialen en machines (voor onderzoek én testen)
- uitvoeren van testen (fysico-chemische en mechanische) op verpakkingen en verpakkingsmaterialen (voor onderzoek én testen)
- verbeteren van bestaande en ontwikkeling van vernieuwde verpakkingen op basis van criteria inzake functie, kostprijs, beschikbaarheid van materialen, milieuaspecten, marketing/design/gebruiksvriendelijkheid. Speciale aandacht gaat hierbij naar de wisselwerking tussen de primaire verpakking, de omverpakking alsook de transportverpakking met bijbehorende transportsystemen.
- verbeteren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe conditioneringstechnieken

In deze opleiding is er ook aandacht (gerealiseerd door diverse onderwijs- en werkvormen) voor meer algemene vaardigheden zoals:
- zelfstandig werken en beslissen
- communicatie en presentatievaardigheid, werken in groepsverband
- uitvoeren van toepassingsgericht onderzoek, dit in samenwerking met het onderzoeksinstituut VerpakkingsCentrum verbonden aan de XIOS Hogeschool Limburg m.b.t.
- onderzoek en testen van papier, karton en kunststoffen soorten
- onderzoek en testen van omgevingsinvloeden (licht, temperatuur en relatieve vochtigheid)
- permeabiliteitsonderzoek van verpakkingsmaterialen en verpakkingen onder gecontroleerde omstandigheden
- verpakkingsinnovatie en ecodesign
- logistiekonderzoek en testen van verpakkingen en buffer- en verpakkingsmaterialen
 

Stage, projecten, werkplekleren

Naast diverse kortere cases in samenwerking met het bedrijfsleven, krijg je tijdens je stage uitgebreid de kans om praktijkervaring op te doen. Je komt gedurende een langere periode zowel in je bachelorsals je mastersopleiding terecht in de realiteit van het bedrijfsleven en leert hoe je een probleem of onderzoeksaspect moet aanpakken, hoe je oplossingen kunt formuleren en uitwerken en ook hoe je je resultaten (zowel mondeling als schriftelijk) het best rapporteert.

Je kunt als student kiezen uit de onderwerpen die door de Onderwijsraad worden aangebracht,maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een interessant bedrijf of een boeiende onderzoeksinstelling. Dankzij het VerpakkingsCentrum heeft de opleiding een zeer goede band met het bedrijfsleven. De laatste jaren werden stages, eindwerken, cases en projecten uitgevoerd in tal van bedrijven uit de food- en non-foodsector (zuivel, diepvries, auto, bouw, chemie, cosmetica, verpakkingsproductie, contractverpakkingen, farmacie enz.). Sommige studenten vertrekken zelf naar het buitenland voor hun stage of eindwerk.

Je stagekeuze onder deskundige begeleiding van een bedrijfspromotor en een XIOS-promotor geeft je dé kans om dat verpakkingsaspect uit te diepen dat je het meest interesseert.Ontwerp, productie, machines, logistiek, aan- en verkoop, testen, zorgsystemen,wetgeving... de lijst is eindeloos.
 

Afgeleverde certificaten / getuigschriften

Master diploma  
 

Aansluitende opleidingsmogelijkheden

/